Lesmateriaal Levitas

Kruipen

Klauteren

Ploffen-doorslaan

Rollen-Stoppen-Mikken

Werken met weerstand

Balanceren zonder voortbewegen

Gaan-lopen

Steunspringen-Overslaan

Gestileerd zwaaien

Duikelen

Raddraaien

Werpen-Vangen-Mikken

Huppelen-Hinkelen-Galop

Sluit-ritmespringen

Hinderniszwaaien

Omdraaien

Saltoachtige bewegingen

Schoppen-Mikken-Treffen

Loopspringen

Rechtstandige sprongen

Schommelen

Rollen

Stuiten-Slaan

Balanceren met voortbewegen